Tủ nhựa mới

567.000

Mới ta của sản phẩm kẻ bên phần trên, ghi khoảng vài dòng tóm tắt